MĂRTURISIREA  DE  CREDINŢĂ

Uniunea Penticostală Română din Statele Unite şi Canada are aceeaşi Mărturisire de credinţă cu organizaţia similară din România: Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. Urmează o descriere sumarizată a acestei Mărturisiri de credinţă.

Noi credem:

 • În inspiraţia verbală a Bibliei.
 • Într-un singur Dumnezeu etern care există în trei persoane, şi-anume: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
 • Că Isus Christos este singurul Fiu născut din Tatăl, prin Duhul Sfânt şi născut de fecioara Maria. Că Isus Christos a fost crucificat, înmormântat şi că a înviat din morţi. Că Isus Christos s-a înălţat la cer şi că astăzi este la dreapta Tatălui ca Mijlocitor.
 • Că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu şi că pocăinţa este o poruncă dată de Dumnezeu pentru toţi oamenii fiind necesară pentru iertarea păcatelor.
 • Că neprihănirea, regenerarea şi naşterea din nou sunt dobândite prin credinţa în sângele lui Isus Christos.
 • În sfinţire care urmează după naşterea din nou prin credinţa în sângele lui Christos, prin Cuvânt şi prin Duhul Sfânt.
 • Că sfinţenia este standardul lui Dumnezeu pentru cei vii.
 • În botezul cu Duhul Sfânt care urmează după curăţirea inimii.
 • În vorbirea în alte limbi după cum dă Duhul Sfânt şi că vorbirea în alte limbi este evidenţa iniţială a botezului Duhului Sfânt.
 • În botezul în apă prin scufundare şi că toţi cei care se pocăiesc trebuie să fie botezaţi în numele Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt.
 • Că vindecarea divină este pentru toţi cei care sunt în ispăşirea săvârşită de Isus Christos.
 • În practicarea Cinei Domnului, urmată de spălarea picioarelor sfinţilor.
 • În cea de-a doua venire a Domnului Isus înaintea instaurării domniei de o mie de ani. în primul rând pentru învierea celor neprihăniţi morţi în Christos şi pentru răpirea sfinţilor aflaţi încă în viaţă pentru a-L întâmpina în văzduh. în al doilea rând pentru a domni o mie de ani pe pământ.
 • În învierea în trup, în viaţa veşnică pentru cei neprihăniţi şi în pedeapsa veşnică a celor care trăiesc în fărădelege.

Corporaţia crede că naţiunile pot şi trebuie să îşi rezolve diferenţele fără a recurge la forţa armată sau la războaie. Cu toate acestea, în caz de război, corporaţia va respecta decizia fiecărei persoane membre de a satisface sau de a nu satisface stagiul militar. Dacă un membru al corporaţiei sau a unei biserici penticostale este chemat sub arme, iar membrul simte că acest fapt este împotriva credinţei lui, atunci corporaţia îi va sprijini credinţa şi îl va ajuta în virtutea drepturilor lui constituţionale.