• Romanian Pentecostal Union

  Încurajază

  unitatea între frați și biserici.

 • Romanian Pentecostal Union

  promovează

  noua generație.

 • Romanian Pentecostal Union

  Încurajază

  unitatea și trăinicia familiei.

 • Romanian Pentecostal Union

  Crede în

  Ineranța scripturilor.

 • Romanian Pentecostal Union

  Are la bază

  Principii fundamentate pe valorile creștine.

pastorii2016“şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.” Efeseni 4:3,4

Romanian Pentecostal Union (RPU) este o organizaţie non-profit (similară Cultului Pentecostal din România), care cuprinde slujitorii şi bisericile Pentecostale române neafiliate cu alte organizaţii americane, cu scopul părtăşiei şi a păstrării principiilor mărturisirii de credinţă Pentecostală.

READ MORE